Kentsel Dönüşüm Bir Uzlaşmadır
Ülkemizde akademik düzeyde kentsel dönüşümün birçok teknik tanımı yapılmaktadır ancak bizce en makul olanı; ‘Kentsel Dönüşümün’ temelde bir ‘uzlaşma’ olduğu tespitidir. Uzlaşma iki boyutludur; birincisi tüm paydaşların, proje üzerinde mutabakat sağlaması, ikincisi ise içinden çıkılmaz hale getirdiğimiz şehirlerimizle yapacağımız uzlaşmadır. Bir evin yuvaya dönüşmesi gibi, geleneği, ruhu, aidiyet duyguları yitirilmiş, salt bir ekonomik model haline dönüşmüş olan kentleri her şeyiyle bize ait olan, bizimle yaşayan, ‘biz’e dahil şehirlere dönüştürmek, tüm boyutlarıyla uzlaşmayı gerektiriyor. GEDAŞ olarak biz; 25 yıldan fazla tecrübesiyle, Zemin Etüdü, Plan-Proje Tasarım, Fizibilite, Gayrimenkul Değerleme, Uzlaşma Görüşmeleri, Riskli Yapı Tespit işlevlerindeki kabiliyetiyle bir Kentsel Dönüşüm projesinde kazma vurulmadan önce yapılacak mutfak çalışmasını devlet ciddiyetiyle, özel şirket pratikliğinde en güvenilir şekilde yapmakta ve bütün bu özellikleriyle paydaşlarıyla uzlaşmayı en makul ve kolay şekilde tesis edebilmektedir.
Değerleme
Gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki hak ve mükellefiyetlerin konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve objektif olarak belirlenmesini ve rapor haline getirilmesini kapsayan değerleme hizmetidir. Bu bağlamda şirketimiz; kamu kuruluşları başta olmak üzere bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, belediyeler, vakıflar, özel kurumlar ve şahıslara yönelik hizmet vermektedir.
Kentsel Dönüşüm Projelerimiz
Antalya / Serik
  • Proje Yeri: Antalya / Serik
  • Alan: 227,650.00
  • Proje sahibi: TOKİ
  • Tarih: 2016
Detaylı BİLGİ
Antalya Serik
İstanbul Avcılar
Trabzon Beşikdüzü
Türk Vatandaşlığına Geçmek İsteyen Yabancılar İçİn Değerleme Hizmeti
Detaylı BİLGİ
HİZMET BÖLGELERİMİZ
Genel Müdürlük Şubeler İrtibat Ofisleri Hizmet Verdiğimiz İller
Tüm Türkiye'de Hizmet Vermekteyiz